RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

(obowiązek informacyjny):

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1/.Administratorem Państwa danych osobowych jest MINOWA – METAL sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, przy ul. Okrzei 104, tel. 68 470 52 87, 68 414 14 77, e-mail : biuro@minowa-metall.pl.

2/.Państwa dane osobowe /imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe , numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne/ przetwarzane będą w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu:

3/.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie art.6 ust .1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni;

4/.Odbiorcami Państwa danych osobowych wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem przetwarzające dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu czynności zgodne z celem przetwarzania;

5/.Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych;

6/.Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7/.Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /PUODO/ wrazie uznania , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

8/.Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

MINOWA - METAL Sp.z o.o.
ul. Okrzei 104
68-200 Żary
NIP: 928-10-00-521
tel. 68 470 52 87; 68 414 14 77; biuro@minowa-metall.pl