RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

(obowiązek informacyjny):

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MINOWA – METAL sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, przy ul. Okrzei 104, tel. 68 470 52 87, 68 414 14 77, e-mail : biuro@minowa-metall.pl.
 • 2. Państwa dane osobowe imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe , numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne/ przetwarzane będą w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu:
  • realizacji umowy kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora;
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych , w szczególności :
   wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
   rozpatrywanie reklamacji;
  • udzielania informacji klientom o usługach i zamówieniach;
  • ustalenia, obrona i dochodzenie zaległych roszczeń;
  • marketingu bezpośredniego;
  • prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  • weryfikacji zdolności płatniczej;
  • prowadzenia ewidencji elektronicznej kontrahentów;
  • prowadzenia korenspondencji elektronicznej;
  • szeroko pojetej współpracy handlowej, na podst. art. 6 ust. 1 lit.a,b,c,d,e,f lub art. 9 ust.1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie art.6 ust .1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni;
 • 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem przetwarzające dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu czynności zgodne z celem przetwarzania;
 • 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych;
 • 6. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • 7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /PUODO/ wrazie uznania , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 • 8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

MINOWA - METAL Sp.z o.o.
ul. Okrzei 104
68-200 Żary
NIP: 928-10-00-521
tel. 68 470 52 87; biuro@minowa-metall.pl

Strona używa plików cookies. Klikając przycisk AKCEPTUJĘ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
AKCEPTUJĘ